Moduł CRM

Moduł CRM Streamsoft Prestiż zapewnia kompleksowe wsparcie w obszarze obsługi klienta i optymalną komunikację wewnątrz firmy. Pozwala na śledzenie oraz kontrolowanie w systemie, tzw. zdarzeń, czyli m.in: projektów, etapów, zadań, kontaktów czy dokumentów. Ich obsługę ułatwiają czytelne wizualizacje w formie drzewa zdarzeń lub tabel, z możliwością intuicyjnej edycji i wyszukiwania.

Efektywna praca w obszarze obsługi klienta

Moduł CRM Streamsoft Prestiż to także efektywna obsługa klienta dzięki rozbudowanej bazie kontaktów, pełnej kontroli zdarzeń i projektów z udziałem klientów oraz możliwości prowadzenia działań posprzedażnych.

• Rozbudowana baza kontrahentów

Gwarantuje przejrzysty dostęp do rozbudowanej listy kontaktów i osób kontaktowych, możliwość harmonogramowania zadań oraz dostęp do dokumentacji związanej z klientami. W sumie jest więc pełnym źródłem wiedzy o historii sprzedaży oraz obsługi klientów .

• Zarządzanie relacjami

Zapewnia możliwość kontroli zadań realizowanych przez pracowników w związku z obsługą klienta oraz nadzór nad projektami, w których jeden konsument jest obsługiwany przez wielu pracowników.


Działania posprzedażne

Pełna obsługa wszystkich zdarzeń następujących już po zrealizowanym zakupie. Rejestracja i śledzenie procesów reklamacji, badanie satysfakcji klienta czy obsługa programów lojalnościowych.

Obszar funkcjonalny modułu związany z obsługą klienta jest szczególnie przydatny w działach marketingu oraz telemarketingu, gdzie liczy się utrzymanie dobrych i stałych relacji z klientami.


Wsparcie procesów wewnątrz firmy

Moduł CRM Streamsoft Prestiż wspomaga również organizację pracy wewnątrz firmy i zapewnia workflow na wysokim poziomie w obrębie przedsiębiorstwa. Jest to możliwe m.in. dzięki uprządkowaniu działań w obszarze przydzielania zadań oraz optymalizacji w zarządzaniu zasobami.

• Planowanie pracy

Intuicyjne planowanie zadań zapewnia funkcja kalendarza graficznego CRM Streamsoft Prestiż, która pozwala na przydział w czasie zadań indywidualnych lub grupowych oraz automatyczne wysyłanie przypomnień o spotkaniach. Jeśli zachodzi potrzeba przesunięcia zadań, wykonasz to w intuicyjny sposób, z wykorzystaniem funkcjonalności Drag&Drop (przeciągnij i upuść).

• Zarządzanie zasobami

Laptop, rzutnik, salka czy samochód – z modułem CRM Streamsoft Prestiż intuicyjnie przydzielisz zasób potrzebny do danego zadania i zarezerwujesz go wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej.

• Przepływ zadań

Standaryzacja procedur, np. zarządzania jakością, wymaga szybkiego przepływu informacji i klarownych wytycznych. Z modułem CRM Streamsoft Prestiż można z powodzeniem wdrażać system zarządzania jakością zgodny z ISO.


Plan Sprzedaży

Moduł CRM Streamsoft Prestiż pozwala zaplanować sprzedaż i naliczyć jej wartość. Z dokumentów sprzedaży, jak i niezafakturowanych WZ. Zdecydowanie wspomaga to pracę działu handlowego. Przełożeni natomiast zyskują bieżący wgląd w wyniki sprzedażowe w kontekście jednego handlowca oraz całej grupy.

Aplikacja mobilna

Aplikacja CRM Mobile jest częścią rozwiązania Streamsoft Prestiż ERP mobile i umożliwia obsługę zadań i kontaktów na smartfonie. Dzięki narzędziu użytkownik uzyskuje dostęp do mobilnego kalendarza oraz bazy kontaktów, gdzie może szybko odnaleźć istotne dla relacji z klientami dane: numer telefonu, adres e -mail lub zlokalizować kontakt na mapie